• ТърсенеФренско сканди


В оцветените полета думите се изписват отдясно наляво и отдолу-нагоре

Нетаджия


Белгийски
футб. тим
Руски
футб. тим
УЕФА'08
Окапване
на листата
Старо име
на Англия
Департа-
мент във
Франция
Защитник
на Тотнъм

Подлец
(разг.)
Писмен
договор
Сол на
въглената
киселина

Разсадник
Обогатител
на почвата

Самолет
на Туполев
Герой на
Бр. Нушич


Монета
Замък във
Франция
Акадски
бог на
небето
 
Стих. за
възхвала
Порода


Келяв
габър
Админ.
единица
в Гърция
Модел
'Форд'
Музикал-
на нота
Древна
метателна
бойна
машина

Съставил: Петър Петров Помощник: Свинак, Рако, О'Хара