• ТърсенеМагическо сканди

Всички думи се изписват по два пъти - водоравно и отвесно

Квартал
на Париж
Руски
футб. тим
Кратка
муз.пиеса
за пиано
Английски
футб. тим
Една от
орисниците
в гр. мит.
Модел на
"Нисан"

Вид спорт,
трибой
Недо-
волство,
ропот
Кратка
муз.пиеса
за пиано
Руски
футб. тим
Междунар.
институт
по
философия
Погача
Една от
орисниците
в гр. мит.
Английски
футб. тим
Порода
кучета,
шотланд-
ска
овчарка
Погача
Междунар.
институт
по
философия
Вид спорт,
трибой

Модел на
"Нисан"
Порода
кучета,
шотланд-
ска
овчарка
Недо-
волство,
ропот

Помощник: ИИП, Крю, Амкар Съставил: Петър Петров