• Търсенесканди с лекар

наш композитор

Помощник: Сона, Крьоз   Автор: Петър Петров

Той е руски лекар, редактор и издател на медицинска литература, организатор на здравеопазването. Учи медицина във Вюрцбург, Цюрих и Хайделберг. През 1879 г. започва работа в Княжество България. В град


основава и ръководи първия в България институт за борба с едрата шарка, наречен “Оспенный телятник” (1881). Под негово ръководство се създава първата в страната ваксина против вариола, с което България става една от първите страни в света, въвели животоспасителната ваксинация. През годините институтът се мести във Варна и София, като сменя многократно наименованието си. Днес е познат като Национален център по заразни и паразитни болести.