• Търсене

Осмомартенско магическо сканди


Всички думи се изписват по два пъти - водоравно и отвесно


Помощник: Евиан, Ав Съставил: Петър Петров


Чрез цифрите ще довършите мисъл на френския император Наполеон Бонапарт (1769-1821):
"Красивата жена се харесва на очите, а добрата - на сърцето; едната е прекрасна вещ, а другата -

"

Заб. Верните букви се изписват на зелен фон, а грешните - на червен.