• Търсене

Сканди за Баба МартаПомощник: Аднан, Арск, Ът, Жок, СЕАТО, Каид, Ер, Глуон, Асуан
Съставил: Петър Петров

Знаете ли, че ...
... в народните представи пролетта идва с пристигането на Баба Марта
Сутринта рано стопанките простират пред домовете си червени престилки, пояси, прежди, черги или пресукани червени конци: те пазели къщата, да не влезе в нея злото - болести и
                  


... мартениците пазят човек от уроки и болести. Носят се докато се види щъркел или лястовица, докато се чуе гукане на гълъб или кукувичето "ку-ку"

... някъде свалените мартеници слагат под камък и след девет дни гледат какво има под него: ако има мравки, годината ще е богата с овце; ако буболечките са по-едри, ще има повече едър добитък.