• Търсене

Кръстословица за Петровден


в жълто - фамилиите на известни българи, носещи името Петър


Помощник: Айа, Енио, На В., Тат Съставил: Петър Петров

  Знаете ли, че ...
...името Петър означава камък, скала
...празникът е в чест на светците Петър и Павел и за предпазване от огън, пожар, гръмотевици и град
...на този ден не се работи. Коли се петровско пиле, като се вари курбан. Ядат се ранни ябълки петровки.
...в деня на извършеното от Юда предателство Петър се отрича от Христос и дори не признава, че го познава. Но след смъртта на Иисус апостол Петър проповядва неговото учение в източните страни. После отива в Рим, където бил гонен от привържениците на старата вяра. Когато тръгнал да бяга през една нощ, на портата му се явил Христос, който казал, че отива в Рим да го разпънат. Апостол Петър разбрал повелята. Върнал се в града, където бил осъден и разпнат на кръст надолу с главата.