• Търсене

Сканди за 1 април, ден на хумора и шегата


Помощник: Ануи, Лиeк Съставил: Петър Петров


Чрез цифрите ще прочетете политически виц:

"Първи април - ден на

"


Заб. Верните букви се изписват на зелен фон, а грешните - на червен.