• ТърсенеЕ'сканди

Всички думи съдържат една и съща гласна буква - Е


Помощник: Церетелев, Дедец, Бересклет, Тевес, Енетер, Вет, Леле леле   Автор: Петър Петров