• Търсенесканди с асоциации

определенията са зададени с 3 сходни признака или синоними на търсената дума


Помощник: Ето, Мар   Автор: Петър Петров