• Търсене

Магическо коледно сканди


Всички думи се изписват по два пъти - водоравно и отвесно


Помощник: Сорит Съставил: Петър Петров


Чрез цифрите ще довършите красива коледна мисъл:

"Коледа не е просто времето, в което отваряме подаръците си, а времето, в което отваряме

"

Джанис Медитър

Заб. Верните букви се изписват на зелен фон, а грешните - на червен.