• ТърсенеН'сканди

Всички думи съдържат една и съща съгласна буква - Н.
Жълтите цифри подсказват по колко букви "Н" има в думите!


Помощник: Анн, Нун, Уин, Ноан, Ная, Нения   Автор: Петър Петров