• ТърсенеО'сканди, с наш книжовник

Отговорите съдържат само една и съща гласна буква - "О"


Помощник: Зо, Родс, Стонов, Рох, Со   Автор: Петър Петров


Той е един от създателите на книжовния новобългарски език. Издава първия български вестник "Български орел" (Лайпциг, 1846 г.), основава печатница в Цариград и издава "Цариградски вестник". Автор на "Първичка българска граматика" (1844). Радетел за чист български език. Предлага нови думи като заместители на чуждиците, като много от тях се използват и днес (обноски, чакалня, дъждобран, вестник, бележка, часовник). Други думи, будят присмех и са отхвърлени като неуместни: крайка (точка, пункт), правачница (фабрика, завод), плув (кораб), искреник (електричество), запирка (запетая), пътулка (паспорт, тескере), цветило (боя), равноденник (екватор), молач вместо тъжител, драсни-пални-клечица (кибрит) и много други.