• ТърсенеСканди с маршрут в изписаната планина

в жълто - точки от маршрута в последователен ред


Помощник: Яал, Анал, Къде, Або, Ашик, Ате   Автор: Петър Петров
Чрез цифрите ще получите един от многото ендемични видове, характерни за Славянка.

     вижте още:

Сканди с маршрут в Стара планина