• Търсенесканди с просветен деец

в жълто - името и фамилията на наш стопански и просветен деец (1789-1847), дарител, писател от времето на Българското възраждане. Инициатор за създаването на Габровското взаимно училище - първото новобългарско светско училище.

просветен деец

Помощник: Ним, Рур, Витес   Автор: Петър Петров

Чрез цифрите ще прочетете името на първият учител и уредник в първото новобългарско светско училище. Той е монах, учител и художник (1793-1881). Съчинява и издава множество учебници и пособия: "Взаимоучителни таблици", "Българска граматика", "Краснописание" и др. Константин Иречек го определя като "патриарх на българските учители и книжовници".