Сканди за Свети Валентин


 Сканди №5
Бивш наш
национал
Картичка
с любовен
текст
Плектрон
за китара

Любовна
поезия
Влакно-
дайно
растение
Влечение


Молба
до съд
Пъстрота

Опера от
Георги
Атанасов
3
2
Герой на
Шекспир
Форма на
подаръка
за 14 февр
Наш илю-
зионист
Общоевр.
парична
единица
Изтривалка
за тяло
Световна
органи-
зация
Италиански
футб. тим

Плодова
течност
Влюбеният
герой от
филма
'Момчето
си отива'
Ролкови
кънки
4
Част от
влакова
компо-
зиция
1
Дълга
женска
дреха
(диал.)

Древните римляни се поздравявали с
1 2 3 4

, т.е. “Здравей!”
Оттам (от здраве, сила) вероятно идва и приписаното на Свети Валентин покровителство над младите, здрави и влюбени двойки. Според едни разкази той бил лекар, чиито лекарства били сладки и приятни на вкус. Според други той като млад презвитер тайно венчавал младите влюбени и така си навлякъл гнева на император Клавдий II, който се нуждаел от всеотдайни воини за завоевателните си походи. Разказва се още, че св. Валентин имал изключително топло отношение към младите влюбени, помагал им да пишат любовните си писма, помирявал скараните, помагал на нещастно влюбените да намерят път към сърцето на своите възлюбени. С името на св. Валентин се свърза и разказ за сляпа девойка, дъщеря на тъмничаря, която прогледнала по чудесен начин благодарение на св. Валентин. На нея, отивайки на смърт, светецът оставил сърдечно послание с подпис “твой Валентин”.