• Търсене

първоаприлско сканди с виц


Популярен
детски
г-й, мече
1-ият наш
президент
Магазин


Гръцки
футб. тим
4
Метална
жица
Аудио-
видео
куплунг
7
Филмът
с .....
ли е?
Х
Армия
Хищник
от сем.
кучета

Матрос
Река в
Италия

Народност
в Тайланд
5
2 Щека за
билярд

Испански
танц
Код на
банкова
карта
Лекотов.
автомобил
Житно
растение

3,14
1
Немски
физик
(1858-
1947)
Голямо
испанско
имение
6 3

 Помощник: Планк, Кий, Кван

Липсващата дума в многоточието ще прочетете в жълтото отвесно поле на скандито. Останалата част ще получите с помощта на цифричките!

Една блондинка излиза от киното и се превива от смях. До нея се доближава един мъж и я пита:
   - Филмът с ....... ли е?

   - Не, с