• Търсене
Тематично сканди: Народни будители

В жълтите колонки - имената на наш народен будител (1793-1881)


Помощник: Нел, Ликаон, Гило, Ефо
Роден в Банско със светското име .... Поппетров Бенин. Той е български възрожденски книжовник, просветител и педагог, духовник. Учи се на иконопис при Димитър Молеров в Рилския манастир, но по-късно става монах и започва усилено изучаване на славянски и гръцки език. Избран е от Васил Априлов за пръв уредник на Габровското взаимно училище. Въвежда взаимоучителната метода на обучение и преподава на български език, учителства в Копривщица и в Рилския манастир. Оглавява катедрата по славянски езици във висшето гръцко богословско училище на остров Халки (1848-52). Бори се за преустройство и усъвършенстване на образователната система в България. Пише - "Болгарска граматика" (първото системно научно описание на особеностите на българския език), българско-гръцки речник, учебници, църковно музикални творби. През 1836 г. създава първия български


Превежда Езоповите басни, Евангелието, педагогическа и религиозна книжнина.