• Търсенекръстословица за ВеликденПомощник: Икен, Бакро, Цо, Олт, Орк

Чрез цифрите ще получите обред, който момите в някои краища на България, извършват в срядата след Великден (Светла сряда)

Те правят кукла от стари женски чехли и обикалят с нея из селото като пеят песни. Дружината минава и през нивите, а накрая момите къпят куклата в реката и си измиват лицата. Този обичай носи плодородие и предпазва от болести, градушки и магии.